Kopstelling:

Een kopstelling is de kopse kant van een stelling in een winkel. Deze bevindt zich aan het begin of eind van een winkelpad, of bij een doorgang tussen twee winkelpaden. De beperkte ruimte van een kopstelling enerzijds en de hoge attentiewaarde door de plaatsing haaks op de looproute anderzijds maken kopstellingen uitermate geschikt voor het plaatsen van aanbiedingen. Dit kan leiden tot extra impulsaankopen en zorgt er ook voor dat aanbiedingen makkelijker herkenbaar en vindbaar worden binnen de winkel.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm