Manuscript:

Ook wel: manuscript (MS)

Een manuscript is de concepttekst voor een uit te geven publicatie, meestal een boek. In vroeger tijden was een manuscript handgeschreven (manus = handen), later ook wel getypt en vandaag de dag meestal digitaal. Voor de komst van de boekdrukkunst was elk boek een manuscript.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm