Marge:

Ook wel: margin

De marge is het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs. De marge kan worden uitgedrukt als een percentage en als een bedrag per artikel. Van dit deel van de omzet kunnen de kosten voor onder meer personeel, huisvesting en marketing worden betaald. Het resultaat dat dan nog overblijft is de geboekte winst. Op de inkoopprijs en andere kosten heeft een verkoper vaak geen of weinig invloed. Het verlagen of verhogen van de verkoopprijs is dan ook het belangrijkste instrument om invloed uit te oefenen op de marge en het winstpercentage.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm