Marketingmix:

De combinatie en afstemming van marketinginstrumenten die door een marketingorganisatie wordt gebruikt om één of meer doelgroepen te benaderen. De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal uitgebreid naar zes, om zo vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten. Het gaat hierbij om de volgende 6 p’s: Product De eerste staat voor product, soms ook de productmix genoemd. Prijs De prijs is voor zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt over het algemeen bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Het is in de meeste productcategorieën ook een erg snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument. Ter illustratie: als een frisdrank in de supermarkt gekocht wordt in de vorm van een 1,5 literfles of op een terras in de vorm van een individueel glas, dan geldt: product: fles cola, prijs: 1,27 voor 5 glazen, promotie: geen, plaats: supermarkt product: glas cola, prijs: 2,00 per glas, promotie: geen, plaats: terras Plaats De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels… Promotie Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de promotie-mix geschaard kunnen worden zijn: Public relations (PR): het nastreven van goede contacten met publieksgroepen, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers. Reclame: niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames. Persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert. Verkooppromotie: het vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P van prijs). Cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde personen of bedrijven. Later is de marketingmix uitgebreid met de volgende 2 P’s: Personeel De kwaliteit van het personeel kan essentieel zijn bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid. Proces Van belang is dat je het proces in kaart kunt brengen en hoe processen kunnen worden vergeleken. Op moment dat benchmarking toegepast wordt is ook mogelijk het proces te verbeteren. Het begrip iso-certificering is een steeds meer opkomend fenomeen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm