Marketingplan:

In een marketingplan staat beschreven hoe je een doelgroep benadert om interesse voor het product of dienst te wekken.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm