Marktaandeel:

Ook wel: market share

Marktaandeel is het deel van de markt dat een product, dienst, merk of bedrijf in bezit heeft. Het marktaandeel is een belangrijke KPI die meestal wordt uitgedrukt als percentage van de gehele markt. Het hoofddoel van de marketing- en andere activiteiten van commerciële bedrijven is het marktaandeel zo groot mogelijk maken. Als één speler vrijwel de hele markt bezit dan spreken we van een monopolie. Als enkele partijen samen de markt domineren dan is er sprake van een oligopolie. Het marktaandeel wordt doorgaans berekend aan de hand van de verkoopcijfers in een bepaalde periode. Het marktaandeel is onder meer interessant omdat het iets zegt over de positie van een product of merk ten opzichte van de concurrentie, zowel in absolute omvang als de ontwikkeling van de grip op de markt. Het marktaandeel vertelt hoe dominant een merk is en wat de belangrijkste tegenspelers zijn. De ontwikkeling van een marktaandeel kan iets zeggen over de markt van morgen: welke nieuwe ontwikkelingen gaan het maken en welke producten zijn op hun retour? In sommige sectoren worden spelers beneden een bepaald marktaandeel niet als levensvatbaar gezien. Uitzondering hierop zijn bedrijven en merken met speciale doelgroepen of unique selling points. Overigens is het om verschillende redenen makkelijker om je marktaandeel te vergroten met nieuwe vraag (groei van de markt) dan door bestaande klanten weg te snoepen bij de concurrentie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm