Metadata:

Metadata of meta-informatie is feitelijk ‘informatie over informatie’. Zo kan in de metadata van een document worden beschreven door wie het is gemaakt, wanneer het is gemaakt en voor het laatst is bewerkt, in welke taal het is opgesteld en welk programma is gebruikt. Metadata kan bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie op te kunnen zoeken in een database. Metadata kan worden verdeeld in structurele metadata, die de relatie van de data tot andere gegevens beschrijft, en beschrijvende metadata, die specifiek gaat over de informatie waarop zij betrekking heeft.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm