Microblogging:

Een microblog is een website of platform, waar de eigenaar of gebruiker korte berichtjes, foto’s, links en andere media kan plaatsen. In tegenstelling tot een traditioneel weblog draait het bij microblogging om het plaatsen van korte fragmenten, gedeelde content en statusupdates. Voorbeelden van populaire microbloggingdiensten zijn Twitter en Tumblr. Ook de statusupdates van Facebook kunnen worden gezien als een vorm van microblogging.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm