Money, authority, desire, access:

Ook wel: money, authority, desire, access (MADA)

Money, authority, desire, access is een principe om de markt te segmenteren bij het uitstippelen van een marketingstrategie. De markt wordt ingedeeld op basis van de mate waarin potentiële klanten zich een product kunnen veroorloven (money), de mate waarin iemand kan beslissen over de aankoop (authority), de interesse in het product (desire) en de toegang tot het product (access). Een marketingcampagne richt zich idealiter op een publiek dat zo goed mogelijk aan al deze factoren voldoet. Een met MADA vergelijkbaar principe is de BANT-approach.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm