Monospace:

Ook wel: non-proportioneel, fixed-width of fixed-pitch

De typografische term monospace slaat op lettertypes waarvan de letters en andere karakters (inclusief spaties) allemaal dezelfde breedte innemen. Dit in tegenstelling tot proportionele lettertypes, waar bijvoorbeeld een w meer zetbreedte bezet dan een i. Bij monospace-lettertypes worden alle karakters gecentreerd binnen een vaste ruimte. Monospaced lettertypes worden veel gebruikt voor onopgemaakte tekst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij e-mailberichten zonder opmaak en bij veel typemachines. Doordat letters altijd recht onder elkaar staan kunnen teksten worden opgemaakt met behulp van spaties. Om deze reden worden niet-proportionele lettertypes ook veel gebruikt voor ASCII-art en in de user interfaces van software om programmeercode te bewerken. Enkele populaire monospace-lettertypes zijn Courier, Courier New, Monospace, Lucida Console en Consolas.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm