Month to date:

Ook wel: MTD

Month to date is de periode van de eerste dag van de maand tot een gegeven datum gedurende die maand. Het begrip komt veel voor in de context van bedrijfsmatige prestaties. Met de ‘month to date results’ worden de resultaten van de huidige maand tot de dag van vandaag bedoeld. Door deze resultaten te vergelijken met dezelfde periode van de maand ervoor kan inzicht worden verkregen in de prestaties in de lopende maand. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de cijfers van een korte periode minder representatief kunnen zijn. Ook kunnen cijfers sterk worden beïnvloed doordat bij de meeste bedrijven sterke omzetverschillen zitten tussen de dagen van de week.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm