MVO:

Ook wel: maatschappelijk verantwoord ondernemen of corporate social responsibility (csr)

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier opereren streven niet alleen naar winst (profit), maar stellen daarnaast ook mens (people) en leefomgeving (planet) centraal. Zij zijn zich actief bewust van de uitwerking van hun activiteiten op mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed begrip. Behalve de maatschappelijke voordelen is het uitdragen van een MVO-filosofie marketingtechnisch interessant; het zal klanten aanspreken wanneer een bedrijf meer waarde wil toevoegen dan alleen geld te verdienen. Om mvo op een geloofwaardige manier toe te passen zal het echter verankerd moeten zijn in alle bedrijfsprocessen. Voorbeelden van onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn: Keuze voor duurzame energiebronnen (hernieuwbaar, geen of lage CO2-uitstoot); Gebruik van duurzame grondstoffen en hulpstoffen (milieuvriendelijk, recyclebaar); Inzetten op de verlaging van energieverbruik, bijvoorbeeld door het toepassen van isolatie, zonne-energie; Het verlagen van de CO2-uitstoot door via het toepassen van Het Nieuwe Werken het aantal autokilometers van medewerkers te verlagen; Sponsoring van maatschappelijke initiatieven; Stimuleren van vrijwilligerswerk door werknemers; Intern beleid gericht op arbeidskansen voor bijvoorbeeld oudere medewerkers en mensen met een fysieke beperking. Voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bestaat momenteel geen concrete wetgeving. Wel wordt het vanuit de overheid op verschillende manieren gestimuleerd. Bij het toepassen van mvo kunnen organisaties gebruik maken van de mvo-richtlijnen van de OESO en NEN-richtlijn ISO 26000.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm