Mysteryshopping:

Mysteryshopping is een methode om de service van een winkel of bedrijf aan de klant en klantvriendelijkheid in kaart te brengen. Een mysteryshopper brengt een bezoek aan een bedrijf en laat zich helpen alsof hij een reguliere klant zou zijn. De mysteryshopper doet achteraf verslag van zijn bevindingen. De resultaten van mysteryshopping moeten altijd gezien worden als een steekproef, maar kunnen wel zeer bruikbare inzichten opleveren over het functioneren van personeel en het bedrijf. Eventueel kan door de mystery shopper een situatie worden gecreëerd waarbij het personeel op de proef wordt gesteld. De wijze waarop met een vooraf vastgestelde standaardsituatie wordt omgesprongen maakt het eenvoudiger om de service van bedrijven onderling te vergelijken.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm