Name-dropping:

Name dropping is het noemen van bekende personen of merken binnen een gesprek, verkooptekst, webtekst of andere communicatie-uiting. Het verwerken van bekende namen in teksten heeft als doel om de bekendheid hiervan positief te laten uitstralen op de zender van de boodschap. Men probeert zelf status en autoriteit te ontlenen aan de reputatie van de aangehaalde naam. Vaak wordt name-dropping als negatief ervaren, zoals wanneer name dropping wordt gebruikt om zich beter voor te doen dan de werkelijkheid. De zender heeft vaak geen relatie met de betreffende persoon of instelling, maar noemt de naam puur om hoger op de (sociale) ladder te komen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm