No-go:

Een no-go is het (formele) besluit om van een plan af te zien. Het kan bijvoorbeeld gaan om het niet gunnen van een opdracht of het intrekken van een marketingplan of campagneplan. Het moment wanneer een defintief besluit genomen moet worden over het al dan niet door laten gaan wordt vaak vooraf als go/no-go ingepland. Als het besluit positief uitpakt is er sprake van een go. Met een no-go kan ook een keuze of weg worden bedoeld waarvan is besloten deze tijdens het maken van plannen (of het uitvoeren ervan) niet in te slaan.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm