Off the record:

Off the record is het verstrekken van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld aan een journalist. De informatie kan of mag (nog) niet worden vrijgegeven, maar de bron wil, op basis van goed vertrouwen, toch een tipje van de sluier oplichten. Dit vertrouwen kan bijvoorbeeld inhouden dat de informatie niet wordt gepubliceerd, of dat de bron niet wordt genoemd. Ook al kan het niet gepubliceerd worden, voor media is ‘off the record’ informatie vaak toch interessant. De informatie kan bijvoorbeeld een perspectief opleveren om feiten waarover wel geschreven kan worden te interpreteren en duiden. Of een tip kan voor een journalist aanleiding zijn voor nader onderzoek. Er kan met de tipgever ook een afspraak worden gemaakt dat een krant of website de primeur heeft zodra bepaalde informatie wel naar buiten gebracht mag worden. Vaak heeft de bron belang bij het delen van de informatie. Dit kan onschuldig zijn (uitleggen waarom een vraag niet beantwoord kan worden), maar ook een strategische vorm van lekken zijn. Denk in het tweede geval aan een spindoctor die een politieke tegenstander in een kwaad daglicht wil stellen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm