Omzetbelasting:

Ook wel: belasting toegevoegde waarde (BTW) of value-added tax (VAT)

Omzetbelasting of BTW is een indirecte belasting die wordt geheven op de levering van producten en diensten. Doordat deze belasting op aankopen verschuldigd is door consumenten en niet-BTW-plichtige instellingen is het in feite een belasting op consumptie. De daadwerkelijke afdracht aan de overheid vindt plaats door de leveranciers en producenten. Deze mogen hierbij de over hun omzet af te dragen BTW verrekenen met de omzetbelasting die zij hebben betaald aan hun toeleveranciers. Vanuit het perspectief van de klant is het een belasting over het aankoopbedrag. Vanuit het perspectief van fabrikanten, distributeurs en verkopers is omzetbelasting een heffing op de waarde die door hen wordt toegevoegd binnen de bedrijfskolom. Omzetbelasting wordt in 136 landen geheven, waaronder vrijwel alle landen in Europa. De Nederlandse Wet op de Omzetbelasting werd ingevoerd in 1969.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm