Opt-out:

Bij het opt-outsysteem worden ontvangers automatisch ingeschreven voor een e-mailnieuwsbrief, waarna zij de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven (opt-out). Een bedrijf kan zo bijvoorbeeld e-mails verspreiden onder klanten. Opt-out is niet geheel onomstreden. Doordat de ontvanger vooraf geen toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van berichten, kunnen deze als ongewenst worden ervaren. Opt-out wordt ook veel toegepast door spammers, die e-mailadressen uit allerlei bronnen verzamelen voor hun bulkmail. Wanneer er wel vooraf is ingestemd met het ontvangen van e-mail spreken we van opt-in. Het principe van opt-out wordt ook wel toegepast bij direct mail en telemarketing, het commercieel benaderen van potentiële klanten via respectievelijk post en telefoon.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm