Organogram:

Ook wel: organigram of organisatieschema

Een organogram of organigram is een schematische weergave van de structuur van een organisatie. Het organogram is een visuele weergave van alle afdelingen en hun onderlinge verhouding en hiërarchie, meestal in de vorm van een boomstructuur. Het organogram kan bestaan uit de namen van afdelingen, divisies, vestigingen en/of werkmaatschappijen. Soms worden er ook namen van medewerkers vermeld. In een hiërarchische organisatiestructuur staat de directe of raad van bestuur meestal bovenaan het organigram, met daaronder de onderliggende onderdelen. Een organogram wordt ook wel horizontaal of concentrisch opgemaakt, zodat de gezagsverhouding tussen de onderdelen minder nadrukkelijk zichtbaar is. Woordenboeken vermeldden oorspronkelijk alleen de spelling organogram, maar ook organigram is toegestaan.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm