Outsourcing:

Ook wel: uitbesteding

Outsourcing of uitbesteding is het laten uitvoeren van bedrijfsactiviteiten door een extern bedrijf of leverancier. De keuze om een bepaalde activiteit niet intern met eigen medewerkers uit te voeren is doorgaans strategisch. De uitbestede werkzaamheden zijn vrijwel altijd bedrijfsondersteunende activiteiten of nevenactiviteiten. Mogelijke redenen om te kiezen voor outsourcing: Kostenbesparing door hogere efficiëncy; Hogere kwaliteit door inhuur specialistisch bedrijf; Grotere flexibiliteit dan bij een eigen afdeling; Zelf meer kunnen focussen op kernactiviteiten; Verbetering liquiditeit door afstoten van machines, huisvesting. Van deze argumenten is kostenbesparing de meest voorkomende. Behalve dat een externe leverancier vaak efficiënter kan werken, wordt er vaak ook bespaard doordat deze voor uitvoerend personeel andere voorwaarden kan hanteren. Dit geldt in het bijzonder bij uitbesteding naar het buitenland (offshoring). Een voorbeeld hiervan is het uitbesteden van callcenters en productiefaciliteiten naar landen met lagere lonen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm