Owned media:

Ook wel: beheerde media

Onder owned media verstaan we alle eigen mediakanalen. Denk hierbij aan eigen websites, eigen nieuwsbrieven en eigen social media accounts. Bedrijven hebben de communicatie via de owned media, die zij zelf bezitten, volledig zelf in beheer. Andere categorieën waarin media, middelen en budget kunnen worden onderverdeeld naast owned media zijn paid media en earned media.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm