Persbericht:

Ook wel: communiqué of press release

Een persbericht is een geschreven bericht dat door een instantie wordt verspreid aan nieuwsmedia, met de intentie de inhoud gepubliceerd te laten worden door deze media. Het doel van persberichten is doorgaans het creëren van interesse bij of het overtuigen van het publiek. Voor een redactie een persbericht overneemt, zal het bericht wel nieuwswaarde moeten hebben. Persberichten worden geschreven vanuit het perspectief van de verzender. Deze heeft een belang bij de publicatie van het persbericht en derhalve zal de inhoud niet per se objectief en volledig zijn. Redacties zullen een afweging maken of een persbericht nieuwswaarde heeft voor hun publicatie. Wordt een persbericht opgepakt, dan zal de redactie het meestal verwerken tot een eigen artikel, waarin op basis van eigen bronnen context wordt toegevoegd. De verspreiding van een persbericht gebeurt over het algemeen via e-mail en de officiële website van de afzender. Soms wordt ook nog gebruik gemaakt van de fax. Veel organisaties hebben voor persberichten een vaste verzendlijst met mediacontacten.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm