Plog:

Ook wel: photo-log

Een plog of photo-log is een weblog dat bestaat uit een fotoverzamelingen. Bloggers posten (ploggen) dagelijks een blogpost met een verzameling foto’s van die dag, als een fotoverslag van wat ze hebben meegemaakt. Foto’s worden zo veel mogelijk ruw (dus niet bewerkt) geplaatst, zodat een plog een zo realistisch mogelijke weergave oplevert.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm