PMS:

Ook wel: Pantone Color Matching System

PMS is een kleurenmodel waarvan de afkorting staat voor Pantone Color Matching System. In tegenstelling tot andere kleurensystemen als RGB en CMYK zijn PMS-kleuren en hun notatie niet gebaseerd op een vermenging van basiskleuren. PMS beoogt de standaardisering van kleuren, zodat deze kleuren door verschillende fabrikanten, ongeacht de gebruikte technieken en materialen, kunnen worden gereproduceerd. Pantone, het bedrijf dat de PMS-standaard ontwikkelde, heeft voor elke kleur gespecificeerd hoe deze gereproduceerd kan worden binnen de CMYK-standaard. De exacte kleur wordt bij druk echter door meer factoren bepaald dan de mengverhouding van basiskleuren. Veel ontwerpers en drukkers vallen bij het vaststellen en controleren van kleuren daarom terug op een PMS-kleurenwaaier. Hierin kunnen de kleuren uit het PMS-systeem worden nageslagen. Doordat professionele apparaten gecalibreerd zijn om deze kleuren op de juiste wijze te mengen, heeft de maker zekerheid over het eindresultaat.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm