Point of view:

Ook wel: POV of perspectief

Point of view is een term die het perspectief van een tekst aanduidt. Er zijn verschillende soorten point of view: De schrijver of spreker kan objectief zijn (neutral point of view) of subjectief (point of view). Met point of view wordt ook wel de doelgroep van een tekst bedoeld. Zijn dit klanten, en zo ja welke, of een andere doelgroep? De vorm en inhoud van een tekst kunnen worden afgestemd op de beoogde lezer. In literatuur kan point of view ook gaan over het type verteller. Een verhaal kan geschreven zijn in de ik-vorm of in de tweede persoon.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm