Prijsbeleving:

Prijsbeleving bestaat uit de waarde die een klant hecht aan een product of dienst en hoeveel hij bereid zou zijn ervoor te betalen. Het begrip is nauw verwant aan de term intrinsieke waarde. Vanuit zijn persoonlijke prijsbeleving kan een klant de werkelijke kosten van een product als te hoog of juist te laag ervaren. Hier wordt door sommige bedrijven handig op ingespeeld door de verkoopprijs naar boven bij te stellen wanneer de prijsbeleving hiertoe de gelegenheid biedt. Klanten betalen vervolgens teveel geld voor het zelfde product, zonder dat zij dit als zodanig ervaren. Hierdoor weet de winkel zijn winstmarge te verhogen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm