Privacy:

Privacy is de persoonlijke levenssfeer die onszelf en ons handelen, eigenschappen en informatie onderscheidt en afschermt van anderen. Het begrip is afgeleid van het latijnse ‘privatus’, dat ‘gescheiden van de rest’ betekent. Privacy kan zowel betrekking hebben op een individu als op een groep, zoals een gezin. Gekoppeld aan privacy bestaat bij vrijwel ieder mens de behoefte om zelf te kunnen bepalen met wie men persoonlijke informatie wenst te delen en verder onbewaakt te kunnen leven. Privacy en anonimiteit wordt in die betekenis vaak gekoppeld aan vrijheid. Privacy staat soms op gespannen voet met de wens van de overheid en het bedrijfsleven om veel over ons te weten. De overheid verzamelt persoonlijke informatie bijvoorbeeld voor het opsporen en bestrijden van terrorisme. Voor providers geldt daarom een bewaarplicht. Voor bedrijven kan het interessant zijn om gegevens te verzamelen over (potentiële) klanten om deze te gebruiken voor doelgerichte direct marketing.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm