Proportioneel:

Ook wel: variable-width

Een proportioneel lettertype is een lettertype waarbij de zetbreedte die de letters en andere karakters beslaan afhangt van de breedte van de letter zelf. Bij proportionele lettertypes zal een m meer breedte in beslag nemen dan een j. Dit in tegenstelling tot monospace fonts. De meerderheid van alle lettertypes is proportioneel. Het voordeel van proportioneel ten opzichte van monospace is dat tussen letters altijd ongeveer evenveel ruimte zit. De meeste mensen vinden dit prettiger lezen. Bij een non-proportioneel lettertype zullen een m en een w dichter op elkaar staan dan een i en een j. Bij grafisch ontwerp en het opmaken van teksten kunnen proportionele lettertypes soms een uitdaging opleveren. Als een zin relatief veel ‘brede’ letters bevat, passen er minder letters en woorden op één regel en pagina dan wanneer dit juist relatief weinig zijn.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm