Protocol:

Ook wel: beleidslijnen

Een protocol is een document waarin wordt vastgelegd op welke manier bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd. Oftewel afspraken over de manier van werken. Binnen veel organisaties wordt in protocollen vastgelegd hoe met bepaalde zaken omgegaan moeten worden. Denk aan een veiligheidsprotocol, etiquetterichtlijnen of huisstijlrichtlijnen. In de ict is een protocol een beschrijving van de wijze waarop apparaten en computerprogramma’s onderling communiceren (voorbeeld: http).

Zoek de betekenis van een andere marketingterm