Put-out pricing:

Ook wel: put-outstrategie

Bij put-out pricing biedt een fabrikant of retailer zijn producten tijdelijk voor een sterk verlaagde prijs aan. De verkoopprijs is dermate laag, dat verlies wordt gemaakt op de verkoop van producten. Doel van deze strategie is om in deze periode zwakkere concurrenten uit de markt te drukken. De verwachting is dat het verlies wordt rechtgetrokken zodra het marktaandeel is vergroot en het product weer tegen een reguleire prijs wordt aangeboden. In de praktijk zullen voornamelijk marktleiders zich deze tactiek kunnen veroorloven.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm