Quality, cost, delivery:

Ook wel: qcd, kwaliteit, geld, tijd of duivelsdriehoek

Quality, cost, delivery (QCD) is een term afkomstig uit lean manufacturing, het op zo efficiënt mogelijke wijze creëren van zo veel mogelijk waarde voor de klant. Dit levert in de praktijk meestal een compromis op tussen de kwaliteit, kosten en tijd. Dit wordt ook wel de duivelsdriehoek genoemd. Veel klanten wensen een perfect product voor een lage prijs dat snel geleverd kan worden. De onderlinge effecten tussen deze factoren maken dat deze optimale combinatie echter vrijwel onmogelijk is. Zo zal een lage prijs ten koste gaan van de kwaliteit of er voor zorgen dat een product later geleverd wordt. Behoefte aan een zeer hoge kwaliteit zal juist weer de prijs en levertijd opdrijven. Het compromis tussen kwaliteit, geld en tijd bestaat meestal uit een zo passend mogelijke balans tussen de drie aspecten, of een nadrukkelijke keuze voor één of twee hiervan.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm