Quarter to date:

Ook wel: QTD

Month to date is de periode van de eerste dag van het kwartaal tot een gegeven datum gedurende het kwartaal. Het begrip komt veel voor in de context van bedrijfsmatige prestaties. Met de ‘quarter to date results’ worden de resultaten van het huidige kwartaal tot de dag van vandaag bedoeld. Door deze resultaten te vergelijken met dezelfde periode van het kwartaal ervoor kan inzicht worden verkregen in de prestaties in het lopende kwartaal. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de cijfers van een korte periode minder representatief kunnen zijn. Ook geniet het de voorkeur om de resultaten af te zetten tegen die van een vergelijkbare periode.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm