Quick wins:

Quick wins zijn makkelijke verbeteringen met betrekking tot een product, dienst, organisatie of bedrijfsproces. Kenmerkend voor een quick win is dat met een geringe inspanning een relatief grote verbeterslag kan worden gemaakt. Als een meer grondige vernieuwing of reorganisatie meer tijd vergt of onvoldoende prioriteit heeft, kan vast resultaat worden geboekt door te zoeken naar quick wins en deze het eerst uit te voeren.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm