Quickscan:

Een quickscan is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald product. Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd. De resultaten van de quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreidere analyse. Ook het direct doorvoeren van aangetroffen quick wins kan een eerste vervolgstap zijn. Quickscans worden in het bedrijfsleven vaak gratis of tegen geringe kosten aangeboden. Voor een bureau is het aanbieden van een quickscan (bijvoorbeeld voor een second opinion) een interessante mogelijkheid om nieuwe klanten te vinden en aan zich te binden.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm