Raw clicks:

Alle geregistreerde clicks die voor adverteerders en affiliates van belang zijn. Zo weet de adverteerder welke vergoeding hij moet uitkeren aan de affiliate.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm