Redigeren:

Redigeren is het nakijken en verbeteren van een geschreven tekst voordat deze wordt gepubliceerd. De correcties die bij het redigeren worden doorgevoerd kunnen zijn ter verbetering van: Spellingsfouten, grammaticale fouten en andere onvolkomendheden; De opzet van de tekst, bijvoorbeeld om een boodschap duidelijker over te brengen; Het aanpassen van een tekst om deze beter te laten passen in de opmaak, waarbij het meestal gaat om inkorten. Redigeren spitst zich met name toe op het verbeteren van de vorm van een tekst. De boodschap zelf blijft overeind. Hooguit worden tekstuele fouten en feitelijke onjuistheden rechtgezet. Teksten redigeren is vaak een taak van een redactie of eindredactie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm