Repurchase:

Ook wel: terugkopen of buyback

Repurchase is het terugkopen van goederen die eerder zijn verkocht of in bezit zijn geweest. Je zou het kunnen zien als een vorm van terugnemen, maar dan vaak op grotere schaal en dikwijls om verschillende redenen. Het begrip repurchase dient bijvoorbeeld op bij de handel in aandelen, bedrijven en onroerend goed. In specifieke gevallen wordt het (eerste) recht op terugkoop al bij de verkoop contractueel vastgelegd. Een bedrijf kan eigen aandelen terugkopen om aandeelhouders het gewenste rendement te laten behalen en de resterende aandeelhouders meer zeggenschap te geven. Bij de verkoop van bedrijfsonderdelen wordt niet zelden de mogelijkheid gecreëerd om het onderdeel terug te kopen, bijvoorbeeld om de concurrentiepositie te beschermen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm