ROI (Return on Investment):

Het rendement op een investering. Ook wel: ROI of return on advertising spend (ROAS) Return on investment (ROI) geeft de verhouding tussen opbrengsten en investeringen aan. Meestal drukt men dit uit in een percentage. Een bedrijf dat voor een bepaalde activiteit 1500 euro heeft uitgetrokken en er 3000 euro mee heeft verdiend, heeft dan een ROI van 200%. Een investering kan ook compleet mislukken. Indien de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een getal kleiner dan 100%. Een speciale vorm van ROI is return on advertising spend (ROAS). Dit drukt specifiek de toename uit van het bedrijfsresultaat als gevolg van advertenties.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm