Royalty free:

Ook wel: RF, royalty-vrij of rechtenvrij

Royalty-free wil zeggen dat rechthebbenden voor het gebruik door derden geen vergoeding vragen. Dit kan zowel betekenen dat het gebruik volledig gratis is, of dat het materiaal na een eenmalige vergoeding onbeperkt kan worden gebruikt. Op creatief werk, zoals foto’s, filmmateriaal, muziek en teksten, rusten automatisch bepaalde wettelijke rechten, zoals auteursrecht, portretrecht en naburig recht. De maker, eigenaar of rechtenhouder kan er voor kiezen om het gebruik ervan door derden toe te staan, mits hiervoor een billijke vergoeding wordt betaald in de vorm van royalties. In het Nederlands wordt royalty free ook wel aangeduid als rechtenvrij. Dit is echter niet geheel correct, aangezien de wettelijk geldende rechten nog steeds van kracht blijven. De eigenaren van deze rechten kiezen er slechts voor om gratis een vorm van gebruiksrecht te verlenen. Het royalty free gebruik van materiaal kan expliciet worden beperkt tot niet-

Zoek de betekenis van een andere marketingterm