Schreef:

Ook wel: serif

Een schreef is binnen de typografie een dwars geplaatst lijntje of haakje aan het uiteinde van een letter. In het Engels wordt een schreef een serif genoemd. Fonts waarbij de letters schreven bevatten worden ook wel schreeflettertypes genoemd. Heeft een lettertype deze niet, dan spreken we over schreefloos. Schreefletters worden veel toegepast in langere teksten, zoals boeken en krantenartikelen. Doordat letters duidelijker van elkaar verschillen en de schreven tegelijk voor samenhang tussen de letters zorgen zijn langere teksten makkelijker te lezen. Een uitzondering hierop zijn teksten op een beeldscherm, waarbij het juist prettig leest als letters uit minder pixels zijn opgebouwd. Schreefloze lettertypes worden mede hierdoor doorgaans als moderner ervaren dan schreeflettertypes.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm