Schreefloos:

Ook wel: sans-serif, gothic of grotesque

Schreefloos wil zeggen dat de letters van een font geen schreven hebben. Binnen de typografie is een schreef een dwars geplaatst haakje aan het uiteinde van een letter. Schreefloos wordt internationaal meestal aangeduid als sans-serif, gothic of simpelweg sans. Schreefletters worden veel toegepast in langere teksten, zoals boeken en krantenartikelen, omdat ze van papier makkelijker te lezen zijn. Op beeldschermen wordt meestal juist met schreefloze lettertypes gewerkt, omdat het vanaf een scherm juist prettiger leest als letters uit minder pixels zijn opgebouwd. Mede hierdoor worden schreefloze lettertypes vaak ook als moderner gezien. Al sinds de Romeinse oudheid worden letters met een schreef geschreven. Ook in het begin van de Europese boekdrukkunst was dit nog het geval. In de achttiende eeuw werden de eerste schreefloze lettertypes ontwikkeld. In de negentiende eeuw werden schreefloze lettertypes populairder en deed ook de term sans-serif zijn intrede. Voorbeelden van bekende schreeflettertypes zijn Aial, Helvetica, Franklin Gothic, Tahoma, Open Sans en Comic Sans.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm