Schrijven is schrappen:

Ook wel: kill your darlings

Een veelgehoord motto bij het schrijven van teksten is ‘schrijven is schrappen’. Een boodschap kan meestal op een betere manier worden overgebracht dan hoe deze in eerste instantie wordt opgeschreven. Dit geldt vooral voor reclameteksten, zakelijke communicatie en webteksten. Bij deze teksten is overtuiging een belangrijk doel en is de aandachtsspanne beperkt. Door teksten bij het lezen, herschrijven en redigeren te ontdoen van overbodige woorden en informatie en wollig taalgebruik wordt niet alleen de lengte teruggebracht. Meer nadruk op de essentie maakt een tekst duidelijker en directer. In combinatie met een actief taalgebruik worden zinnen ook levendiger en concreter. De uitspraak schrijven is schrappen is bedacht door de Nederlandse schrijver Godfried Bomans. Ook de Vlaamse schrijver Willem Elsschot heeft aan dit principe bijgedragen; bij de Elsschotproef worden zo veel mogelijk woorden uit een tekst weggelaten zonder dat de inhoud verandert of verloren gaat.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm