Second opinion:

Ook wel: deskundigenoordeel

Bij een second opinion wordt een tweede, onafhankelijke deskundige om een oordeel gevraagd. Met behulp van een second opinion kan de juistheid worden vastgesteld van bijvoorbeeld een medische diagnose, de uitkomst van een onderzoek naar een gebrek aan een product of de voorgestelde afhandeling van een klacht. Ook kan met een second opinion het advies van een verkoper of een jurist worden gecontroleerd alvorens op basis van dergelijk advies besluiten worden genomen. Een second opion kan ook nuttig zijn om bestaande processen en beleid tegen het licht te houden. Vaak gebeurt dit in de buurt van een quick scan.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm