SMART-principe:

Ook wel: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden (SMART)

Het SMART-principe is een methode om meetbare en realistische doelstellingen te formuleren. Het vaststellen van meetbare doelstellingen maakt het achteraf eenvoudiger om te evalueren. De letters SMART vormen een ezelsbruggetje voor de belangrijkste criteria voor een doelstelling of plan: Specifiek (soms: simpel) Is de doelstelling duidelijk? (wat, waarom, wie, waar en hoe) Meetbaar Is het behalen van de doestelling meetbaar? (hoeveel, hoe is dit vast te stellen) Aanvaardbaar (soms: acceptabel, ambitieus, actiegericht) Is de doelstelling relevant en wordt deze geaccepteerd door betrokkenen? Realistisch (soms: resultaatgericht) Het doel moet uitdagend zijn, maar wel haalbaar. Hoe kan de doelstelling worden gehaald? Tijdgebonden (soms: termijngebonden, tastbaar) Wat is de deadline voor de doelstelling? Welke planning hoort hierbij? Bij de Engelse verklaring van de afkorting is de betekenis van de A en de R omgedraaid (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely).

Zoek de betekenis van een andere marketingterm