Sms-marketing:

SMS-marketing is een vorm van mobiele marketing waarbij bedrijven telefoonnummers van (potentiële) klanten verzamelen en hen af en toe content toestuurden via een sms-bericht. Door de hoge attentiewaarde van een sms worden de berichten snel gelezen door de ontvanger. Marketing via sms werd vooral veel toegepast in het eerste decennium van deze eeuw. In de meeste landen is sms-marketing aan strenge richtlijnen gebonden, ingesteld door de overheid of de branche zelf. Zo moeten ontvangers vooraf toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van berichten (opt-in). Ook moet duidelijk zijn hoe de consument weer van de berichten af komt (opt-out). Deze regels moeten voorkomen dat sms-marketing wordt gebruikt voor spam. Bij betaalde abonnementsdiensten beschermen de richtlijnen de consument tegen onverwacht hoge telefoonkosten. De strenge wetgeving en mogelijke irritatie bij ontvangers maken dat sms-marketing naast een goede attentiewaarde ook een hoog afbreukrisico kent. Bij sms-marketing wordt meestal gebruik gemaakt van zogenaamde shortcodes. Deze verkorte telefoonnummers (meestal vier cijfers) worden gebruikt voor het aan- en afmelden voor de dienst en als afzender bij berichten aan de ontvangers.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm