Sociale media:

Ook wel: social media

Onder social media verstaan we websites en andere platformen via het internet waar gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en waar mogelijkheden worden geboden voor gebruikers om onderlinge contacten te onderhouden. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter en LinkedIn. Sociale media zijn, naast weblogs, wiki’s en forums, onderdeel van ‘web 2.0’, waarbij het wereldwijde web niet langer eenrichtingsverkeer is maar gebruikers in staat zijn zelf informatie te delen via het internet. Waar vanaf de opkomst van het internet in de jaren ’90 lange tijd e-mail het populairste digitale communicatiemiddel was, wordt deze rol steeds meer overgenomen door social media. De mogelijkheden om te communiceren en verbinden via social media zijn niet onopgemerkt gebleven door bedrijven en organisaties. Sociale media-marketing via Twitter en Facebook wordt volop ingezet voor promotie en klantenbinding.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm