Sokpop:

Ook wel: sock puppet of kloon

Een sokpop of kloon is een benaming voor een fictieve online identiteit die wordt gebruikt om te misleiden op het internet. Meestal is de identiteit een niet bestaande persoon. De misleidende intentie onderscheidt de sokpop van een pseudoniem. Het creëren van een sokpop is een vorm van astroturfing. Sokpoppen kunnen worden gecreëerd om: Anoniem uitspraken te doen op het internet; Onder andermans naam een bedrijf of persoon in een goed of kwaad daglicht te zetten; Online discussies te beïnvloeden; De uitkomst van een poll of opiniepeiling te manipuleren; Op te lichten zonder dat dit te herleiden is tot de dader. Soms wordt een sokpop aangemaakt door een bedrijf of zelfs de overheid. Het voornaamste doel is dan meestal om de eigen reputatie te verbeteren. Het risico van slechte publiciteit bij de ontmaskering van een sokpop is echter groot. Een kloon kan onder meer herkend worden door het gebruikte IP-adres, de inhoud en stijl van berichten te analyseren en door de tijdstippen van activiteit te vergelijken.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm