Spam:

Ook wel: ongewenste e-mail

Spam is een verzamelnaam voor ongewenste berichten, meestal via e-mail. De begrippen spam en ongewenste e-mail worden daarom dikwijls door elkaar gebruikt. Over het algemeen heeft spam een commercieel karakter. Het feit dat e-mails vrijwel gratis kunnen worden verstuurd heeft er toe geleid dat dit medium veel wordt misbruikt om op grote schaal commerciële boodschappen te verspreiden. Spamfilters zijn programma’s die reguliere berichten en spam tot op zekere hoogte van elkaar kunnen onderscheiden. Dankzij spamfilters is de overlast die wordt veroorzaakt door spam de laatste jaren langzaam iets afgenomen. Veel internetproviders filteren de mail van hun klanten automatisch op spam. In de Nederlandse telecomwet wordt het versturen van ongewenste e-mail sinds enkele jaren als strafbaar aangemerkt. Toezichthouder ACM (voorheen OPTA) kan aan spammers boetes opleggen tot € 450.000,- voor het versturen van e-mail zonder expliciete toestemming.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm