Spindoctor:

Een spindoctor is een pr-adviseur of voorlichter die meestal werkt voor een politicus of politieke partij en heeft als doel een zo positief mogelijk imago te creëren. Spindoctors zoeken manieren om een positieve draai te geven aan de waarheid, zoals de mogelijke gevolgen van een voorgenomen plan. Het imago van het ‘vak’ spindoctor zelf is daardoor niet zo best. Naast het geven van strategisch advies aan de mensen waarvoor ze werken onderhouden spindoctors zelf ook contacten met de media, die over het algemeen off the record zijn. Wanneer personen of organisaties in het nauw worden gedreven speelt de spindoctor een centrale rol in de damage control. Enkele technieken die toegepast worden door spindoctors en hun ‘cliënten’: Selectief inzetten van feiten en citaten; Profiteren van de media door primeurs en one-liners; Negatieve publiciteit over tegenstanders aanjagen; Directe vragen ontwijken met indirecte antwoorden; Mooie uistpraken die ruimte laten om er op terug te komen. Twee bekende Nederlandse politieke spindoctors zijn Jack de Vries en Kay van de Linde.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm