Subliminale boodschap:

Ook wel: subliminal messaging

Bij een subliminale boodschap wordt het publiek aangezet tot een bepaalde handeling of voorkeur door een boodschap te verstoppen in reclames en andere uitingen. Dergelijke boodschappen kunnen worden verborgen in video, audio of print en zouden via het onderbewustzijn invloed hebben op ons gedrag. Subliminale boodschappen spelen in op het gegeven dat 90% van onze waarneming onbewust plaatsvindt. Het bekendste voorbeeld is dat van een bioscoop die in de jaren ’50 om de paar seconden een frame in films monteerde met teksten die toeschouwers aanmoedigden om meer popcorn en frisdrank te kopen. Initiatiefnemer en marketingonderzoeker James Vicary beweerde dat deze tactiek daadwerkelijk tot een hogere omzet leidde. Later bleek deze claim verzonnen en wel vanwege het belang dat hij zelf bij deze uitkomst had.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm